Оборудване

2 от 3 стр.

22. Огньове в жертвеници /имитация без реален огън/ - "пламъци" с височина 40см, в купи с диаметър 40см. Могат да бъдат и с нестандартни цветове.

23. Огньове в жертвеници, диаметър 35-38 см - газови смеси с дистанц. управление, височина на пламъка 50см., класически цвят; - цветни огньове на база течности– цветове: червен, зелен, жълт - височина на пламъка 50см.

24. Огнени гейзери - еднократни, цветни огнени езици, според модела: височина 1-2 м, време- 2,-20 сек., 6 мин.

25. Огнени гейзери - многократни, с газови смеси, специални установки и управление, височина от 0,3-4 м време на горене 0,5-3сек., вертикални и ветрилообразни

26. Цветни димки и цветни пиротехнически факли - височина на пламъка 30 см за 60-90 секунди /зависи от модела/. Димките се използват само на открито.

27. Фонтани и вулкани от искри - бездимни струи от бели или оранжевожълти искри /могат да бъдат и цветни/ с всевъзможни ъгли на насочване чрез многофункционални установки за разполагане, според модела от 0,5-90 сек. и височина 2-7 м. Могат да се включват паралелно и на вълни.

28. Огнени водопади - редица от пироелементи, които се запалват едновременно и правят завеса от падащи искри: сценичен вариант - от височна от 2-7 м за 5-30 сек.; външен вариант: от височина 10-20 м за 1-1,5 минути.

29. Китайски колела - заряди, които се въртят от реактивната сила докато горят и образуват кръгове от искри, за 30-60 сек.,с диаметър 1-6 м / зависи от модела/.

30. Гръмове - пироакустични ефекти: блясък и силен гръм, няма разлитане на остатъци, използват се и в зала. Могат да се включват последователно /на вълна, като картечни откоси/.

31. Бомби - *малки: визуален ефект без звук: блясък без или с искри, височина 1,2м и бързо издигаща се димна гъба, време на ефекта - 1-2сек., могат да се използват и в закрити помещения. - *големи: визуален ефект без звук: силен блясък, искри до 2м и бързо издигаща се димна гъба, може да се използват в големи зали.

32. Фойертопове /калибър 50 мм/- специални установки за изстрели на заряди от : - 1* конфети и серпантини от огледално фолио, на височина 10-12м, при което се разпръскват и падат за 10-15 сек.; - 2* звезди изгарящи с различни цветове, като букет, до височина 20м, за 2-3секунди.

33. Комети - единични, последователни или групови изстрели на бели или цветни яркосветещи звезди, които оставят трасираща следа от искри /опашка/ по цялата височина на полета - 30м до 60м. могат да се пускат едновременно и последователно /на вълна/.

34. Римски свещи /много модели/ - тръби от които се изстрелват последователно 4-10 бр. звезди или специални заряди, от които се получават различни визуални ефекти; височ. 20-50м.

35. Пиробатерии /много модели / - комплекти от по 20-150 заряда,калибър 20-50мм, които се изстрелват последователно или на групи - височина от 25-50м за 30-60сек., при което се получават интересни визуални ефекти.

36. Боракси /кълбовидни или цилиндричви заряди от звезди/ с диаметър: - 50, - 75, - 100, -125, - 150, - 200 мм. Голямо разнообразие от ефекти, получени от изстрелването на заряди, които докато летят могат да образуват опашка от искри и достигайки 80-500м /зависи от модела/се пръсват на голям брой цветни звезди-заемайки форма и вид на сфери, кръгове, корони, цветя и др. А заряди с по-сложна конструкция могат да се пръсват по няколко пъти и в по-сложни визии постигайки изключително красиви визуални ефекти. Специалните установки за изстрелване на бораксите /изработени от инокс/ позволяват да се оптимизира ъгъла на насочване и са с много удобства за професионална работа.

 

<< Първа страница   Трета страница>>

За повече информация и контакти