Лицензи

* " ГЕРИ ДЪ СМОУК " ЕООД ПРИТЕЖАВА АКТУАЛНИ ГОДИШНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ : СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИРОТЕХНИЦИ И ПИРОТЕХНИК-РЪКОВОДИТЕЛ, РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПРАВО НА СЪХРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА .
* ЕВЕНТУАЛНИТЕ НИ КЛИЕНТИ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ, ЧЕ ЗАЯВКА ЗА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ЕФЕКТИ ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ МИНИМУМ 10 РАБОТНИ ДНИ ПРЕДИ СЪБИТИЕТО, ЗА ДА БЪДЕ ВЪЗМОЖНО ОСИГУРЯВАНЕТО НА СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА КОНКРЕТНОТО МЕРОПРИЯТИЕ: ОТ СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА, НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ОХРАНА, РЪКОВОДСТВО ВЪЗДУШНО ДВИЖЕНИЕ, ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА, РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ, СЪОТВЕТНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА. РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ СЕ ВАДЯТ ОТ ЛИЦЕНЗИРАНАТА ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ ФИРМА " ГЕРИ ДЪ СМОУК " ЕООД. ПРИ ПРОМЯНА НА МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ, ДАТА, ЧАС ИЛИ КОМПОНЕНТИ ЗА ПИРОЕФЕКТИТЕ СЕ ВАДЯТ НОВИ РАЗРЕШИТЕЛНИ...

За повече информация и контакти