Бомби


НДК Boney M

Бомб ефекти - големи, без звук, за концерт на Boney M в зала №1 на НДК. Представляват специални метални установки, заредени с бързоизгаряща с ослепителна яркост смес. Нямат звук, а само блясък, струя от искри и димна гъба. Според конкретният случай параметрите на ефекта могат да бъдат коригирани. Техника и употреба Gerry the smoke.