Огън


клада-имитация

Огнена клада за сценография на конференция на Germanos в НДК зала №1. Добра имитация на истински огън без риск от пожар, възможност да работи с часове, както и многократно пускане и спиране - необходимо е само ~220 V. Приложим е при дозирано околно осветление и в закрити помещения. Собствена идея и конструкция.