Осветление


лого по сграда

Рекламно осветяване на сградата на казино Милениум, София с интелигентни mooving-head прожектори, работещи със 700W металхалогенни лампи. Управляват се с компютър или специализирани пултове, могат да се проектират цветни светлинни картини, фигури, лога и др. Могат да се програмират предварително, както и да работят на ръчен режим. Собствена техика.