Осветление


UV за кино ефект

Кръст, оцветен с флуоресцентна боя и осветен с ултравиолетови лъчи, за кадър от филма Миграцията на паламуда. Собствена техника.