Осветление


UV реклама Булдозер

Рекламен клип с използването на флуоресцентни бои и ултравиолетови лампи. Боите, техниката и обслужването са от Gerry the smoke.