Тежък дим


Мондьо

Тежък дим в студио за презентация на участник във VIP-Dance, Мондьо. Заедно с тежкия дим е пусната и мъгла за да се видят лъчите на прожекторите. Собствена уникална техническа концепция за постигане на ефекта. Разпространението на тежкият дим може да бъде смутено от вътрешновъздушно течение: отворени врати, климатици и др. и ефектът да не се получи добре! Тежък дим на открито е почти невъзможен ефект поради дори слаб вятър и такъв ангажимент отказваме...