Тежък дим


Байландо

Тежък дим за Байландо. Площта е над 100 кв.метра, а времето над 5 минути. Част от изпълнение на госпъл-формация от Ню Йорк. Собствена концепция и техника. Ефектът е много зависим от движението на въздуха в помещението в което се прави: вентилация, климатици, широко отворени врати и има вероятност да не се получи добре! Тежък дим на открито не предлагаме поради възможността да има дори слаб и непостоянен по посока вятър!